Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Höstträffen

11. Sep, 2022

Höstgrillning 3/9-22

Klicka på länken så ser du alla bilder från vår träff

Gällande trafikmätning

Denna text är från kommunen!  Samt uppmanar vi medlemmarna att felanmäla.

Angående stödkanterna, så har jag skickat över det till mina efterträdare på driftenheten, för översyn.(Jag har sedan den 1:e april, gått över som projektledare på investeringssidan.)

Bifogat finner du trafikmätningen. Se dokument nedan

Läs igenom och ha i åtanke, att denna mätning är gjort under en av de intensivaste veckorna i Åhus under hela året.

På Kolonivägen vid Östra Sand, finns ingen större åtgärd planerad, men jag har informerat driftenheten att man ska ha med vägen i tankarna framåt.

Kopia av 433 Kolonivägen Åhus

433 Kolonivägen Åhus (002)

Senast uppdaterad 7/9-22

Gunilla Garsén

Kommentarer

06.07.2022 12:24

Kenneth Andersson

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04.2022 17:00

Kenneth Andersson

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

01.09.2021 17:13

Ante

Tack för namnen på dessa duktiga östra sandare!
Östra sands styrelse med alla medlemmar vill också framföra ett stort tack för detta fina arbete.

01.09.2021 16:12

Lena Bengtsson

Ett STORT TACK till Ingvar Zaunders ochStefan Nilsson, för den fina bänken ni fixar vid ålaboden