Valberedningen

Calle Stockenberg, Gunnar Hertzman och Anders Svensson som sammankallande.