Hej alla medlemmar!

Tyvärr så har spridningen av Coronaviruset inte avtagit utan tyvärr tvärtom fortsatt öka. Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster över 50 personer och avråder äldre personer från att träffa någon i huvud taget så har vi i styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman.

Vi hoppas fortfarande att jubileumsfesten ska kunna hållas 27 juni och då kanske vi kan kombinera den med en årsstämma. Men vi återkommer på mail och på hemsidan och anslagstavlan.

Anders Branell

 

 

Vi tar tacksamt emot förslag/idéer och det ni medlemmar tycker är viktigt att diskutera.

Sänd till Ordförande Anders Branell