Styrelsen

 För att göra det enklare att skicka ut mail från stugföreningen och lättare för flera att läsa dom så har vi tagit en gmail-adress till stugföreningen.

stugforeningen.ostrasand@gmail.com

 

 

 

 

  • Ordförande Anders Svensson

  • Ingrid Noresson

  • Unn Hansson

  • Lars Säfström

  • Bengt Axhem

  • Suppleant Ulf Åkesson Leffler

  • Gustav Loven

  • Suppleant Britt-Marie Nilsson

  • Anders Wiberg

Revisorer

Thomas Thiberg

Rolf Persson

Suppleant Peter Nilsson