Styrelsen

 

 

 

För att göra det enklare att skicka ut mail från stugföreningen och lättare för flera att läsa dom så har vi tagit en gmail-adress till stugföreningen.

stugforeningen.ostrasand@gmail.com

 

 

 

  • Ordförande Anders Branell

  • Sekreterare Unn Hansson

  • Kassör Bengt Bengtsson

  • Ledamot Bengt Axhem

  • Suppleant Ulf Åkesson Lefler

  • Suppleant Ingrid Noresson

  • Suppleant Tom-Evert Karlsson