Styrelsen

 För att göra det enklare att skicka ut mail från stugföreningen och lättare för flera att läsa dom så har vi tagit en gmail-adress till stugföreningen.

stugforeningen.ostrasand@gmail.com

  • Ordförande Anders Svensson

  • Vice ordförande Ingrid Noresson

  • Kassör Unn Hansson

  • Sekreterare Marie Stockenberg

  • Ledamot Bengt Axhem

  • Suppleant Ulf Åkesson Leffler

  • Suppleant Gustav Loven

  • Suppleant Britt-Marie Nilsson