Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde. 

 

 

Östra Sandare

Denna vår och försommar har inget blivit som vanligt. Många av oss sitter mer eller mindre i karantän för att undvika att bli smittade.

Vi har inte kunnat ha någon årsstämma eftersom vi inte får träffas mer än 50 personer och vi uppmanas att hålla social distans. Därför kan vi knappas ha någon sommarfest om en knapp månad heller.

Vi i styrelsen har beslutat att fråga er medlemmar om vi helt enkelt kan hoppa över det här konstiga året och köra vidare med befintlig styrelse ett år till. Styrelsen har tappat en medlem, Ann Ahlenius, som slutat på egen begäran eftersom hon har flyttat. Vårt förslag är därför att hon ersätts av en av våra suppleanter, Ingrid Noresson, vilket valberedningen hade tänkt föreslå vid årsstämman.

Vi föreslår samtidigt att medlemsavgiften blir oförändrad, 350 kr och att vi ska försöka ha en riktigt fin jubileumsfest nästa sommar, då föreningen fyller 51 år.

Tälten är redan resta och boulegruppen ska starta upp veckoboulen på onsdag 10 juni 18:00, alla är hjärtligt välkomna. Medtag korv och något att dricka för vi grillar efteråt.

Har ni några synpunkter på ovanstående så tveka inte att höra av er till mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller till ordförande Anders Branell på 0709-288117 innan den 12/6 2020.

Styrelsen för Stugföreningen Östra Sand.

Senaste Nytt

11. Maj, 2020

Nytt från styrelsen

Klicka på länken ovan och Du kommer till rapporterna

Eftersom vi under rådande pandemi inte kan ha någon Föreningsstämma så kan ni se Resultatrapport, Balansrapport, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse här. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen på mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller till ordföranden på 0709-288117.

Troligtvis blir det ingen sommarfest när vi har planerat den, men vi återkommer närmare med definitivt besked.

Ha en härlig vår i Åhus trots allt!
önskar
Styrelsen

Senast uppdaterad 8/6 2020

Gunilla Garsén