Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Förra året kunde vi inte ha vare sig årsstämma eller sommarfest. För tillfället så är läget oförändrat även om det finns förutsättningar att det kan ljusna inom en inte allt för lång framtid.

Vi i styrelsen har beslutat att hålla ett årsmöte utomhus vid boulebanan så fort restriktionerna om högst åtta deltagare per möte är borttagna. Då skickar vi ut en kallelse enligt stadgarna.

Sommarfesten kommer vi däremot att skjuta upp ytterligare, men vi är ändå hoppfulla att det ska gå att genomföra en fest i sommar. Kanske får vi ha ett litet annorlunda upplägg med catering.

Har ni några synpunkter på ovanstående så tveka inte att höra av er till mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com.

Hoppas många trots pandemin har kunnat börjat njuta av vår underbara natur.

Styrelsen för Stugföreningen Östra Sand.

Elskåp ska byggas vid Boulbanan

Kommunen ska bygga ett större elskåp bredvid Boulbanan.

De kommer att sätta en arbetsbod där.

Det blir från måndag den 26/4 t.o.m. sista veckan i maj.

  • a

Senast uppdaterad 16/4-2021

Gunilla Garsén