Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Tack för ert förtroende, det blev bara positiva kommentarer på vårt förslag om att köra vidare. Då ser styrelsen numera ut så här:

Ordförande                    Anders Branell

Vice ordförande              Ingrid Noresson

Kassör                            Bengt Bengtsson

Sekreterare                    Unn Hansson

Ledamot                         Bengt Axhem

Suppleant                       Ulf Åkesson Lefler

Suppleant                       Tom-Evert Karlsson

Har ni några synpunkter eller förslag på något vi borde ta upp i föreningen så tveka inte att höra av er till mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller till ordförande Anders Branell på 0709-288117.

Vi planerar att inför hösten försöka få igång en grannsamverkan med CoYards som bl. a sponsras av Länsförsäkringar. Om det är någon som har erfarenhet av det systemet så hör gärna av er till oss.

Styrelsen för Stugföreningen Östra Sand.

Senaste Nytt

19. Jul, 2020

Nytt från styrelsen

Klicka på länken ovan och Du kommer till rapporterna

Eftersom vi under rådande pandemi inte kan ha någon Föreningsstämma så kan ni se Resultatrapport, Balansrapport, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse här. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen på mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller till ordföranden på 0709-288117.

Troligtvis blir det ingen sommarfest när vi har planerat den, men vi återkommer närmare med definitivt besked.

Ha en härlig vår i Åhus trots allt!
önskar
Styrelsen

Senast uppdaterad 19/7 2020

Gunilla Garsén