Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Höstträffen

11. Sep, 2022

Höstgrillning 3/9-22

Klicka på länken så ser du alla bilder från vår träff

Gällande trafikmätning

Denna text är från kommunen!  Samt uppmanar vi medlemmarna att felanmäla.

Angående stödkanterna, så har jag skickat över det till mina efterträdare på driftenheten, för översyn.(Jag har sedan den 1:e april, gått över som projektledare på investeringssidan.)

Bifogat finner du trafikmätningen. Se dokument nedan

Läs igenom och ha i åtanke, att denna mätning är gjort under en av de intensivaste veckorna i Åhus under hela året.

På Kolonivägen vid Östra Sand, finns ingen större åtgärd planerad, men jag har informerat driftenheten att man ska ha med vägen i tankarna framåt.

Kopia av 433 Kolonivägen Åhus

433 Kolonivägen Åhus (002)

Senast uppdaterad 7/9-22

Gunilla Garsén