Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

2. Jul, 2022

Sommarfest lördagen den 2 juli 2022 kl. 15:00

klicka på länken ovan

6. Maj, 2022

Protokollet med bilagor från årsmötet för Stugföreningen

klicka på länken ovan

21. Apr, 2022

Boulen har kommit igång

Klicka på länken ovan

Söndagen 10 april

Vi var ett antal medlemmar från styrelsen och från boulegänget som samlats för att riva det gamla samt resa det nya tältet som inköpts av föreningen. Först tömdes de gamla tälten på bord o bänkar, grillar och allsköns bråte. Därefter revs tälten och lastades på Ingvars släp. Sedan skulle det nya tältet sättas ihop och alla ville såklart hjälpa till även där. Men "med för många kockar i soppan",gick det för fort, det gick fel och vi fick göra om flera gånger. Men trägen vinner och vi fick efter över 4 timmars arbete upp det nya tältet som nu kan användas för sommarfester, till vårt kommande föreningsjubileum, för boulegänget samt för alla inom föreningen som behöver större utrymme. Som brukligt är bjuder styrelsen på grillad korv vid sådana här arbetsinsatser, men det hade tyvärr missats denna gången, så istället vill vi tacka Agneta och Eva, som oplanerat fick ordna kaffe och hembakat till oss alla. Det smakade mycket bra !

 Kenneth Andersson

2. Jul, 2022

Sommarfest

Vi kommer att hålla en sommarfest preliminärt den 2 juli. Närmare information kommer senare. Boka in tiden

Möte angående Kolonivägen, vid Östra Sand 21/2–2022

Senast uppdaterad 22/5-22

Gunilla Garsén