Östra Sands Stugförening

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde.

 

 

 

 

 

 

17. Jan, 2019

Motioner

Undertecknade motioner skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 februari

Senast uppdaterad 28/12 2018

Gunilla Garsén