Östra Sands Stugförening

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde. 

 

 

Senast uppdaterad 7/1 2020

Gunilla Garsén