Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Ett STORT TACK till Ingvar Zaunders och Stefan Nilsson för den fina bänken nere vid havet.

6. Okt, 2021

Boulen avslutad

klicka på länken ovan. Där finns bilder

Senast uppdaterad 6/10-2021

Gunilla Garsén