Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde. 

 

 

Det är styrelsens förhoppning att vi ska kunna hålla stämman och festen enligt kallelserna nedan, men vi är vaksamma för utvecklingen av coronaviruset. Om det blir några ändringar så kommer ny information.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 25 april 2020

Varmt välkomna till Bistro Åhus Mat & Spa, Fädriften 2 lördagen den 25 april 2020 kl. 10:00. Föreningen bjuder på fika.

Med vänlig hälsning och väl mött till ett intressant möte.

Styrelsen för Stugföreningen Östra Sand.

 

  

 

Jubileumsfest

Samling sker vid boulebanan lördagen den 27 Juni 2020 kl. 15:00

Vi träffas och minglar med lite underhållning. Sedan äter vi en bit mat. Det här är ett ypperligt tillfälle att träffa andra boende inom området. Efter kaffet fortsätter underhållningen med ett musikquiz.

För att vi ska få det så trevligt som vi har tänkt oss behöver vi få reda på hur många som är intresserade av att vara med.

Gör en anmälan om hur många barn och vuxna ni blir till stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller ring 044-12 45 20, senast den 14 juni. Vi kan tyvärr inte garantera plats till mer än två vuxna + barn per fastighet.

I mån av plats kan vi bereda flera deltagare och då till en subventionerad kostnad av 200 kr/person.

Väl mött

Styrelsen

Senast uppdaterad 22/3 2020

Gunilla Garsén