Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde. 

 

 

Senaste Nytt

11. Maj, 2020

Nytt från styrelsen

Klicka på länken ovan och Du kommer till rapporterna

Eftersom vi under rådande pandemi inte kan ha någon Föreningsstämma så kan ni se Resultatrapport, Balansrapport, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse här. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen på mail stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller till ordföranden på 0709-288117.

Troligtvis blir det ingen sommarfest när vi har planerat den, men vi återkommer närmare med definitivt besked.

Ha en härlig vår i Åhus trots allt!
önskar
Styrelsen

Jubileumsfest

Samling sker vid boulebanan lördagen den 27 Juni 2020 kl. 15:00

Vi träffas och minglar med lite underhållning. Sedan äter vi en bit mat. Det här är ett ypperligt tillfälle att träffa andra boende inom området. Efter kaffet fortsätter underhållningen med ett musikquiz.

För att vi ska få det så trevligt som vi har tänkt oss behöver vi få reda på hur många som är intresserade av att vara med.

Gör en anmälan om hur många barn och vuxna ni blir till stugforeningen.ostrasand@gmail.com eller ring 044-12 45 20, senast den 14 juni. Vi kan tyvärr inte garantera plats till mer än två vuxna + barn per fastighet.

I mån av plats kan vi bereda flera deltagare och då till en subventionerad kostnad av 200 kr/person.

Väl mött

Styrelsen

Senast uppdaterad 11/5 2020

Gunilla Garsén